Balsamacja Zwłok – TBZ

balsamacja

SZKOLENIE

TECHNIKA BALSAMACJI ZWŁOK – TBZ

Schulung Einbalsamierung

Advanced Embalming Course

 • Zajęcia praktyczne – 15 dni 150 godzin
 • Zajęcia teoretyczne – e-Lerning platforma
 • Grupa do 4 osób

 

 • PROGRAM SZKOLENIA

Zajęcia teoretyczne.

 • Anatomia człowieka w zakresie tematycznym
 • Tanatologia Ogólna
 • Mikrobiologia Ogólna
 • Przemiany pośmiertne wczesne i późne
 • Balsamacja zwłok
 • Przepisy sanitarne
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Działanie w katastrofach
 • Zarządzanie prosektorium
 • Materiałoznawstwo – pompy, narzędzia
 • Mechanika płynów do balsamacji,
 • Chemia pogrzebowa
 • Kosmetyki pośmiertne

Zajęcia praktyczne składają się z ćwiczeń:

 • Technika Balsamacji Zwłok
 • Czasowa Konserwacja Zwłok
 • Zaawansowane przygotowanie zwłok
 • Antyseptyka – Dezynfekcja zwłok
 • Zabezpieczanie
 • Toaleta pośmiertna
 • Ubieranie
 • Kosmetyka pośmiertna
 • Wizaż pośmiertny
 • Eksponowanie zmarłego w kaplicy.
 • Zaawansowana Chirurgia Pośmiertna

 

 • CEL SZKOLENIA

Szkolenie z Techniki Balsamacji Zwłok ma na celu przygotować od podstaw osoby indywidualne lub pracowników firm pogrzebowych i prosektoriów w technice balsamacji zwłok ludzkich której zadaniem jest zatrzymanie procesów rozkładu i zmianę tego procesu w proces mineralizacji ciała.

Zabieg balsamacji stosowany jest ze względów

 1. Sanitarnych
 2. Konserwacyjnych
 3. Kosmetycznych

co ma zastosowanie przy pochówku – kremacji – publicznym wystawieniu ciała zgodnie z normami sanitarnymi, przechowania ciała długoterminowo oraz transportu zwłok na znaczne odległości drogą lądową, powietrzną i morską

Mamy nadzieję, że Nasze kilkunastoletnie doświadczenie w profesjonalnym przygotowaniu zwłok i wiedza teoretyczna oraz praktyczna zdobyta w uczestnictwie na wielu szkoleniach na całym świecie, przekazana Państwu na tym szkoleniu pogłębi dotychczasowo zdobytą wiedzę i poszerzy wasz zakres działań w tej dziedzinie branży pogrzebowej.

 • SPOSÓB ORGANIZACJI

Szkolenie ma charakter intensywnych warsztatów. Wykłady teoretyczne i praktyczne poświęcone są przekazaniu najistotniejszych wiadomości z zakresu balsamacji zwłok.

 • WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW

Wymogiem uczestnictwa w szkoleniu jest

 • Ukończony wiek pełnoletni oraz podstawowa wiedza z sanitarnego przygotowania zwłok
 • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy do zdolności wykonywania zawodu jako balsamista zwłok oraz zaświadczenie od lekarza rodzinnego o aktualnym stanie zdrowia (czy kandydat nie choruje na gruźlicę i nie jest nosicielem wirusa HIV)
 • Aktualne szczepienia na tężec i żółtaczkę typu A i B.

Zapytaj o szkolenie i zapisz się…

E-mail:  biuro@szkoleniafuneralne.edu.pl

Telefon: 669 695 969 – Adam Ragiel

Formularz zgłoszeniowy