SZKOLENIE

SANITARNE PRZYGOTOWANIE ZWŁOK – SPZ

Dezynfekcja – Zabezpieczanie – Toaleta – Kosmetyka – Wizaż – Chirurgia pośmiertna

Schulung hygienische totenversorgung

Mortuary cosmetic course

Wypełnij Formularz Zgłoszeniowy

PROGRAM SZKOLENIA

 

SZKOLENIE JEST UKOŃCZONE CERTYFIKATEM

CEL SZKOLENIA

Szkolenie z Sanitarnego Przygotowania Zwłok ma na celu przygotować od podstaw osoby indywidualne lub udoskonalić umiejętności pracowników firm pogrzebowych i prosektoriów w sanitarnym przygotowaniu zwłok do pochówku – kremacji – publicznego wystawienia zgodnie z normami sanitarnymi oraz transportu zwłok.

Mamy nadzieję, że Nasze kilkunastoletnie doświadczenie w profesjonalnym przygotowaniu zwłok i wiedza teoretyczna oraz praktyczna zdobyta w uczestnictwie na wielu szkoleniach na całym świecie, przekazana Państwu pogłębi dotychczasowo zdobytą wiedzę i poszerzy wasz zakres działań w tej dziedzinie branży pogrzebowej.

METODYKA DZIAŁAŃ

Szkolenie ma charakter intensywnych warsztatów. Wykłady teoretyczne i praktyczne poświęcone są przekazaniu najistotniejszych wiadomości z zakresu fachowego sanitarnego zajęcia się ciałem zmarłego. Ćwiczenia i warsztaty pozwalają na łatwe przyswojenie zagadnień teoretycznych oraz umiejętności praktycznych.

Zapewniamy materiały szkoleniowo dydaktyczne środki ochrony osobistej, chemia pogrzebowa do zajęć praktycznych w prosektorium, materiały.