TECHNIKA BALSAMACJI ZWŁOK – TBZ

Schulung Einbalsamierung

Advanced Embalming Course

Czas trwania szkolenia – 5 miesięcy

Wypełnij Formularz Zgłoszeniowy 

PROGRAM SZKOLENIA

Zajęcia teoretyczne.

Zajęcia praktyczne składają się z ćwiczeń:

CEL SZKOLENIA

Szkolenie z Techniki Balsamacji Zwłok ma na celu przygotować od podstaw osoby indywidualne lub pracowników firm pogrzebowych i prosektoriów w technice balsamacji zwłok ludzkich której zadaniem jest zatrzymanie procesów rozkładu i zmianę tego procesu w proces mineralizacji ciała.

Zabieg balsamacji stosowany jest ze względów

  1. Sanitarnych
  2. Konserwacyjnych
  3. Kosmetycznych

co ma zastosowanie przy pochówku – kremacji – publicznym wystawieniu ciała zgodnie z normami sanitarnymi, przechowania ciała długoterminowo oraz transportu zwłok na znaczne odległości drogą lądową, powietrzną i morską

Mamy nadzieję, że Nasze kilkunastoletnie doświadczenie w profesjonalnym przygotowaniu zwłok i wiedza teoretyczna oraz praktyczna zdobyta w uczestnictwie na wielu szkoleniach na całym świecie, przekazana Państwu na tym szkoleniu pogłębi dotychczasowo zdobytą wiedzę i poszerzy wasz zakres działań w tej dziedzinie branży pogrzebowej.

SPOSÓB ORGANIZACJI

Szkolenie ma charakter intensywnych warsztatów. Wykłady teoretyczne i praktyczne poświęcone są przekazaniu najistotniejszych wiadomości z zakresu balsamacji zwłok.

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW

Wymogiem uczestnictwa w szkoleniu jest

SZKOLENIE JEST UKOŃCZONE CERTYFIKATEM