Technika Czasowej Konserwacji Zwłok – TCKZ

Schulung Leichenkonservierung

Maintenance of The body Course

Wypełnij Formularz Zgłoszeniowy lub pobierz druk zgłoszenia

56 godzin indywidualnych zajęć z trenerem

PROGRAM SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

Szkolenie z Techniki Czasowej Konserwacji Zwłok ma na celu przygotować osoby indywidualne lub udoskonalić umiejętności pracowników firm pogrzebowych i prosektoriów w Czasowej Konserwacji Zwłok aby spowolnić proces rozkładu i przedłużyć czas przechowania zwłok w chłodni zgodnie z normami sanitarnymi oraz do transportu drogowego zwłok.

Mamy nadzieję, że Nasze kilkunastoletnie doświadczenie w profesjonalnym przygotowaniu zwłok i wiedza teoretyczna oraz praktyczna zdobyta w uczestnictwie na wielu szkoleniach na całym świecie, przekazana Państwu pogłębi dotychczasowo zdobytą wiedzę i poszerzy wasz zakres działań w tej dziedzinie branży pogrzebowej.

METODYKA DZIAŁAŃ

Szkolenie ma charakter intensywnych warsztatów. Wykłady teoretyczne i praktyczne poświęcone są przekazaniu najistotniejszych wiadomości z zakresu fachowego sanitarnego zajęcia się ciałem zmarłego. Ćwiczenia i warsztaty pozwalają na łatwe przyswojenie zagadnień teoretycznych oraz umiejętności praktycznych.

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW

Wymogiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie 18r.ż. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o stanie zdrowia (czy stan zdrowia fizycznego i psychicznego nie daje przeciwwskazań do uczestnictwa w takim szkoleniu) aktualne szczepienia na tężec i żółtaczkę.

SZKOLENIE JEST UKOŃCZONE CERTYFIKATEM