INDYWIDUALNE SZKOLENIE Z TECHNIK SEKCJI ZWŁOK – TSZ

Podniesienie kwalifikacji dla osób pracujących w zawodzie

szkolenie obejmuje zakres technik sekcji zwłok anatomopatologicznych, administracyjnych i sądowych

Termin szkolenia ustalany jest indywidualnie

 

Wypełnij Formularz Zgłoszeniowy

SPOSÓB ORGANIZACJI

Szkolenie ma charakter intensywnych warsztatów. Wykłady teoretyczne i praktyczne poświęcone

są przekazaniu najistotniejszych wiadomości z zakresu technik sekcji zwłok i fachowego zajęcia się ciałem zmarłego.

Ćwiczenia i warsztaty pozwalają na łatwe przyswojenie zagadnień teoretycznych.

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW

Wymogiem uczestnictwa w szkoleniu jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o stanie zdrowia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w takim szkoleniu, aktualne szczepienia na tężec i żółtaczkę,

CEL

Szkolenia z technik sekcji zwłok mają na celu przygotować przyszłych lub obecnych pracowników prosektoriów lub udoskonalić ich umiejętności w profesjonalnej technice sekcji zwłok

PLAN NAUCZANIA, TREŚCI

Zajęcia teoretyczne:

Zajęcia praktyczne składają się z ćwiczeń:

WYKAZ LITERATURY I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH

Materiały dydaktyczne: prezentacja zdjęć, projekcja filmu poglądowego z technik sekcji zwłok, podręczniki naukowe

Literatura: skrypty: BHP , Technika sekcji zwłok, anatomia człowieka, bakteriologia, choroby i stany chorobowe, słownik nazw i terminów medycznych, rodzaje i rozpoznawanie przyczyn śmierci.

SPOSÓB SPRAWDZANIA EFEKTÓW SZKOLENIA

Efekty szkolenia sprawdzane są w dwóch ostatnich dniach szkolenia wewnętrznym egzaminem teoretycznym i praktycznym.

SZKOLENIE JEST UKOŃCZONE CERTYFIKATEM