Sekcja Zwłok-Laborant sekcyjny – TSZ

INDYWIDUALNE SZKOLENIE Z TECHNIK SEKCJI ZWŁOK – TSZ

dla osób nie pracujących w zawodzie

Kurs podstawowy – 15 dni roboczych – 150, godzin szkolenia z technik anatomopatologicznych, administracyjnych i sądowych

Termin szkolenia ustalany jest indywidualnie

 

Wypełnij Formularz Zgłoszeniowy lub pobierz druk zgłoszenia

 

 • SPOSÓB ORGANIZACJI

Szkolenie ma charakter intensywnych warsztatów. Wykłady teoretyczne i praktyczne poświęcone

są przekazaniu najistotniejszych wiadomości z zakresu technik sekcji zwłok i fachowego zajęcia się ciałem zmarłego.

Ćwiczenia i warsztaty pozwalają na łatwe przyswojenie zagadnień teoretycznych.

 

 • WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW

Wymogiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończony 18r.ż., zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia (czy stan zdrowia fizycznego i psychicznego nie daje przeciwwskazań do uczestnictwa w takim szkoleniu), aktualne szczepienia na tężec i żółtaczkę

 

 • CEL

Szkolenia z technik sekcji zwłok mają na celu przygotować przyszłych lub obecnych pracowników prosektoriów lub udoskonalić ich umiejętności w profesjonalnej technice sekcji zwłok

 

 • PLAN NAUCZANIA, TREŚCI

Zajęcia teoretyczne:

 • Tanatologia Ogólna
 • Anatomia człowieka
 • Przemiany pośmiertne wczesne i późne
 • Technika sekcji zwłok anatomopatologiczna, Technika sekcji zwłok sądowa
 • Przepisy sanitarne
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Zapoznanie się ze sprzętem

Zajęcia praktyczne składają się z ćwiczeń:

 • Technika Sekcji zwłok anatomopatologiczna, Technika sekcji zwłok sądowa
 • Preparatyka narządów
 • Oględziny zwłok
 • Zabezpieczanie śladów
 • Technika preparacji narządów
 • Pobieranie materiału do badań
 • Zabezpieczanie materiału do badań
 • Przechowywanie materiału do badań

 

 • WYKAZ LITERATURY I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH

Materiały dydaktyczne: prezentacja zdjęć, projekcja filmu poglądowego z technik sekcji zwłok, podręczniki naukowe

Literatura: skrypty: BHP , Technika sekcji zwłok, anatomia człowieka, bakteriologia, choroby i stany chorobowe, słownik nazw i terminów medycznych, rodzaje i rozpoznawanie przyczyn śmierci.

 

 • SPOSÓB SPRAWDZANIA EFEKTÓW SZKOLENIA

Efekty szkolenia sprawdzane są w dwóch ostatnich dniach szkolenia wewnętrznym egzaminem teoretycznym i praktycznym.

 

Dla osób pracujących w zawodzie podniesienie kwalifikacji

Kurs zaawansowany 5 dni roboczych 50 godzin szkolenia z technik anatomopatologicznych i sądowych

wpis do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr ew : 2.14/00235/2009

KOSZT SZKOLENIA – NA ZAPYTANIE

Dane kontaktowe:

E-mail: biuro@szkoleniafuneralne.pl

Telefon: 669 695 969 – Adam Ragiel

Formularz zgłoszeniowy