Czasowa Konserwacja Zwłok – TCKZ

Szkolenie

Technika Czasowej Konserwacji Zwłok – TCKZ

Schulung Leichenkonservierung

Maintenance of The body Course

Wypełnij Formularz Zgłoszeniowy lub pobierz druk zgłoszenia

50 godzin indywidualnych zajęć z trenerem

 • PROGRAM SZKOLENIA
 • Toaleta pośmiertna
 • Antyseptyka – dezynfekcja pośmiertna
 • Czasowa Konserwacja Zwłok – spowolnienie procesu rozkładu ciała – aspiracja i iniekcja jamowa
 • Zabezpieczanie zwłok
 • Kosmetyka pośmiertna
 • Wizaż pośmiertny
 • Podstawowa chirurgia pośmiertna
 • Praktyka z ciałami zmarłych w stanie – rozkładu, rozczłonkowania, silnych wycieków, poparzeń, spaleń itp
 • Praktyczne zastosowanie kosmetyków i chemii pogrzebowej
 • Podstawy tanatologii ogólnej, higieny, epidemiologii, bhp
 • Psychologia branży funeralnej
 • Przepisy prawne dotyczące branży funeralnej

 

 • CEL SZKOLENIA

Szkolenie z Techniki Czasowej Konserwacji Zwłok ma na celu przygotować osoby indywidualne lub udoskonalić umiejętności pracowników firm pogrzebowych i prosektoriów w Czasowej Konserwacji Zwłok aby spowolnić proces rozkładu i przedłużyć czas przechowania zwłok w chłodni zgodnie z normami sanitarnymi oraz do transportu drogowego zwłok.

Mamy nadzieję, że Nasze kilkunastoletnie doświadczenie w profesjonalnym przygotowaniu zwłok i wiedza teoretyczna oraz praktyczna zdobyta w uczestnictwie na wielu szkoleniach na całym świecie, przekazana Państwu pogłębi dotychczasowo zdobytą wiedzę i poszerzy wasz zakres działań w tej dziedzinie branży pogrzebowej.

 • METODYKA DZIAŁAŃ

Szkolenie ma charakter intensywnych warsztatów. Wykłady teoretyczne i praktyczne poświęcone są przekazaniu najistotniejszych wiadomości z zakresu fachowego sanitarnego zajęcia się ciałem zmarłego. Ćwiczenia i warsztaty pozwalają na łatwe przyswojenie zagadnień teoretycznych oraz umiejętności praktycznych.

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW

Wymogiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie 18r.ż. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o stanie zdrowia (czy stan zdrowia fizycznego i psychicznego nie daje przeciwwskazań do uczestnictwa w takim szkoleniu) aktualne szczepienia na tężec i żółtaczkę.

 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania drobnych zmian w programie.
 • Zapewniamy materiały szkoleniowo dydaktyczne środki ochrony osobistej, chemia pogrzebowa do zajęć praktycznych w prosektorium, materiały.

SZKOLENIE JEST UKOŃCZONE CERTYFIKATEM

Zapytaj o szkolenie i zapisz się….

Osoba kontaktowa: Adam Ragiel

E-mail: biuro@szkoleniafuneralne.pl

Telefon: 669 695 969

Formularz zgłoszeniowy